1989

 

RADIOSJUNGNING

    Herrhagskyrkan, Svea moder

 

Monteverdi             Sfogava con le stelle

Mats Nilsson           Förlåt

                               Kärlek

Bo Hansson            Snubbla på tröskeln

Jerker Leijon           Ama qui amabit

ngn till

 

   Bengt Lundgren, gitarr o sång, Gunilla Sandell, piano

 

MUSIKGUDSTJÄNST

9/4 Herrhagskyrkan

 

Egil Hovland               Kristus, du er alt mitt håp

Melchior Vulpius         Herren är min herde god

Folkmelodi arr B Berg  Nu sjunker bullret

 

 

DANMARKSRESA

5/5 Skagens kyrka

6/5 Helsingörteatret, Aarhus

 

Claudio Monteverdi     Sfogava con le stelle

Lars Erik Larsson        Tre citat

                                      Ingen fågel flyger för högt

                                      Kär blir stunden dig då

                                      En hund kallad Ego

David Wikander          Kung Liljekonvalje

Jerker Leijon               Fyra latinska sentenser

                                      Si vis amara, ama!

                                      Ille dolet vere

                                      Amabit Sapiens

                                      Pax optima rerum

Bo Hansson               Havet

                                  Och bortom alla ord

                                 Snubbla på tröskeln

Hugo Alfvén              Aftonen

                                 Roslagsvår

Erland von Koch        Tre folkliga visor

                                     Brodd och stämma

                                     Barndomsminnen

                                     Danslek från Mora

Yngve Gamlin            Påskantat  (end 2)

Robert Sund             Alouette  (end 2)

Valdemar Åhlén        Sommarpsalm

Fryxell                       Värmlandsvisan

Alfven                       Uti vår hage ?

 

      Bengt Lundgren, gitarr o sång, Gunilla Sandell, sång, Per Nordenström, gitarr, Anna-Lisa deFrumerie, recitation, Inka Leander, fiol, Ulla Nilsson, fiol.

 

 

VÅRKONSERT   - gäst Lars Fager

20/5 Sundstaaulan

 

Monteverdi             Sfogava con le stelle

Larsson Lars Erik   Tre citat:

                                    Ingen fågel flyger för högt

                                    Kär blir stunden dig då

                                    En hund kallad Ego

Wikander David       Kung Liljekonvalje

Leijon Jerker            Fyra sentenser:

                                    Si vis amara, ama!

                                    Ille dolet vere

                                    Amabit Sapiens

                                    Pax optima rerum

Hansson Bo             Snubbla på tröskeln  x

Boldeman Laci         Spefågel, snuggla och trask  x

Folkmelodi               Näckens polska x

Alfvén Hugo             Aftonen

                                Roslagsvår

von Koch Erland      Tre folkliga visor:

                                     Brodd och stämma                  

                                     Barndomsminnen

                                     Danslek från Mora

Jules Styne              Never, never land  x

Sweney/Coates       Sunshine in your soul

 

x - Lars Fager sångsolist, denne hade också fler egna låtar tillsammans med sin pianist Magnus Hedman. Mats Kästel, piano. Gradänger.

 

SKIVINSPELNING

2/6 och 4/6 St Kils kyrka

 

TV-INSPELNING

17/6 Hammars udde

 

ÖVNINGSKÖR med Eric Ericsson och Värmlandsdirigenter

16/9 Klaraborg

 

VÄRMLAND SJUNGER

17/9 Färjestads ishall

 

Trad/arr R Sund        Alouette

Hansson Bo              Snubbla på tröskeln

Larsson L E              Ingen fågel flyger för högt   dir E Ericsson

Stenhammar            Sverige    solist Håkan Hagegård    

 

Bengt Lundgren,sångsolo. Mats Kästel, elpiano.

 

   dessutom i stora Värmlandskören:

Söderman August      4 av "6 sånger"

Norman Ludvig          Motett - 2-körig

Nilsson Mats              Förlåt

                                  Kärlek

Händel G F                Zadok the priest

 

Medv i ö: Real Group, Octavox, Göteborgs Kammarkör, Manskörer, Anne Bolstad,
Barbro Netin, Björn Eduard, Jorunn Svensk, Värml Sinfonietta m fl.

 

 

MUSIKGUDSTJÄNST

1/10  Herrhagskyrkan

 

Samuelsson Bror      Led milda ljus

Forssén Stefan         Var inte rädd för mörkret

Björk Torgny             Det

Widestrand Olle       Som hjorten längtar

                                 Så går jag nu till vila trygg

Larsson Lars Erik      Agnus Dei  ur Missa Brevis

 

medv: Björn Eckerroth, orgel, Mona Persson, mezzosopran, Ingmarie Richardsson, alt, Karin Wallgren, flöjt, Mats Kästel, piano.

 

VERDI'S REQUIEM

12/11 Arvika Sporthall

13/11 Karlstads Domkyrka

 

K-ds Motettsällskap, K-ds Kammarkör, Ingesunds Musikhögskolas kör, Värmlands sinfonietta, K-ds Orkesterförening, Anne Bolstad,sopran, Kristina Hammarström,mezzo, Lars Palerius,tenor, Stig Tysklind, bas. Allan Weiberg,huvuddir. Mats Kästel, Yngve Sirén, Mats Nilsson instudering.

 

SKIVAN SLÄPPS !

21/12