2002

 

JAZZKONSERT MED RIGMOR GUSTAVSSON

24/3 Aula Magna, Karlstads Universitetet

 

Jansson, Lars                 Omtanke

Høybye, John                 Ørkenens sand

Gullin, Lars                    Dyningar   arr Gunnar Eriksson

Einarsdottir, Elise           Välkommen åter snälla sol

Bach/Swingle, Ward       Organ fugue          

Peterson, Oscar             Halleluia-time   arr John Høybye

Taube, Evert                 Nocturne   arr Anders Öhrwall

Gullin, Lars                   Bossa på Tå(b) arr G Eriksson/Forssen

Einarsdotter, Elise         Aria

                                   Du ska tacka

Gullin, Lars                   Kärlekens ögon   arr Gunnar Eriksson

                                   The moon’s a harsh mistress

Händel, G F                   Hallelujah   arr Warren/Jackson/Kimble

 

Rigmor Gustavsson - sång. Magnus Lindgren - altsax, klarinett, kontrabas, elbas, tvärflöjt. Daniel Nolgård – piano.

 

Det hela börjar med en soloavdelning med musikerna, sedan följer ett par låtar tillsammans. ML medverkar med solo på flera låtar, DN kompar på piano där det så krävs.

Detta är konsert nr 1 i den av Håkan Hagegård dagen innan invigda lokalen.

 

BETLEHEMSKYRKANS MUSIKKÅR

27/4 Betlehemskyrkan, Karlstad

 

Hansson, Bo          I hjärtats blomsterdalar

                            Kärlekens visa

Hedar, Joser          Musik

Alfvén, Hugo         Roslagsvår

Rutter, John          The music’s always there with you

Händel, G F           Hallelujah   arr Warren/Jackson/Kimble

 

Anders Göranzon - dir. Emma Hansson – piano. Ingela Karlsson - solosång.

Medverkan som gäster vid musikkårens vårkonsert, där man också har skivsläpp för sin första CD.

 

VÅRKONSERT MED SANDBORGHS

16/5 Värmlands Museum hörsal, Karlstad

 

Inledning med Björn Sandborgh tillsammans med sönerna Marcus, gitarr och Johan, piano,  var för sig eller tillsammans, och med Stefan Lenhagen på bas.

Sandborgh, Björn         *Det var en sällsam dag

                                  *Jag köpte min kärlek för pengar     arr Marcus Sandborgh          

                                  *Sången till dig

Hansson, Bo                I hjärtats blomsterdalar

                                  Kärlekens visa

                                  Och bortom alla ord

                                  Havet låter på ett särskilt sätt

                                  Längst inne i mitt huvud

                                  Snubbla på tröskeln

                                  Solen hetnar och havet slår

Sandborgh, Björn         *Du sjonger så vackre viser

                                  *Kärleksvisa

 

extranummer     

Einarsdotter, Elisa         Välkommen åter snälla sol

Ytterligare visor från Sandborghs mellan låtarna samt ett extranummer.

 

Björn Sandborg, sång o git. Marcus Sandborgh, gitarr o sång. Johan Sandborgh, piano o sång. Stefan Lenhagen, bas. Märta Sjögren, Karin Wallmyr och Lisa Lassbo – stråkar. Annelise Gundersen och Helena Hallquist, solosång. Hans Axelsson, intro.

Anders Göranzon, dir och arrangemang på Sandborgh-visorna utom Jag köpte…

 

I HJÄRTATS BLOMSTERDALAR

16/6  Rosenborgs herrgård, Stallet

 

Öhrwall, Anders             I denna ljuva sommartid

Bach, J S arr Öhrwall     Guds Ande, eld och vind

                                   Åt Gud förtror jag mig

Einarsdotter, Elise         Välkommen åter snälla sol

Hansson, Bo                 I hjärtats blomsterdalar

                                   Kärlekens visa

                                   Snubbla på tröskeln

Lindberg, Oscar            Stilla, sköna aftontimma

Trad, arr A Nyberg        I denna ljuva sommartid

Åhlen, Valdemar           Sommarpsalm

 

Gunilla Sandell – piano o dir. Anki Löwenhamn, Marianne Gustafsson – solosång. Marie Sjölin-Ajaxson – flöjt. Karin Lidén, Charlotta Wållgren – uppläsning. Fredrik Holm – intro.

 

 

NORGE – RESA 30/8 – 1/9

31/8  Moss kirke, Moss

 

Sandström, Jan           Sanctus

Purcell, Henry             Music for a while

Gullin, Lars/Taube       Nocturne/Bossa på Tå(b)

Nystedt, Knut             Peace

Bach/Swingle, W        Organ fugue

Hansson, Bo              I hjärtats blomsterdalar

                                Längst inne i mitt huvud

                                Och bortom alla ord

Riedel, Georg            Fri som en fågel

Extranr  Fryxell,A       Värmlandsvisan

 

Annelise Gundersen, Helena Hallqvist, Anki Löwenhamn – solo. Anders Göranzon, dir och piano.

Konsert tillsammans med Moss Kammerkor, dir Kjetil Ertresvåg. De sjöng Grieg och Bach – Lobet.

 

1/9  Bengtsfors Missionskyrka, Bengtsfors
 

Sandström, Jan               Sanctus

Purcell, Henry                 Music for a while

Gullin, Lars/Taube           Nocturne/Bossa på Tå(b)

Nystedt, Knut                  Peace

Bach/Swingle, W             Organ fugue

Bach, J S                        Guds Ande, eld och vind

Lindberg, Nils                  Shall I compare

Trad, arr B Parry             David of the white rocks

Einarsdotter, Elise            Välkommen åter snälla sol

Hansson, Bo                    I hjärtats blomsterdalar

                                      Längst inne i mitt huvud

                                      Och bortom alla ord

                                      Snubbla på tröskeln

Riedel, Georg                  Fri som en fågel

 

Annelise Gundersen, Helena Hallqvist, Anki Löwenhamn – solo. Anders Göranzon, dir och piano. Uppläsning mm – Hans Axelsson, Karin Lidén, Kjell Lagerström, Lotta Wållgren.

 

BERNSTEIN OCH BRITTEN

12/10    St Kils kyrka, Kil

13/10    Karlstads domkyrka, Karlstad                                                                                                  

Bernstein,  Leonard        Chichester  Psalms

Sandström, Jan              Gloria

                                    Sanctus

Purcell, Henry                Music for a while  arr G Eriksson

Nystedt, Knud                Peace I leave with you                    

Britten,  Benjamin          Rejoice in  the lamb

 

Anders Göranzon, dir och orgelsolo. Åke Skommar, orgel. Annelise Gundersen, sopran. Karin Malmqvist, alt. Kjell Lagerström, tenor. Håkan Mörtsell, bas.                          

 

TONER  FÖR  MILJONER

27/11 Sundstaaulan, Karlstad *2

 

Rutter, John           Stjärneljus, änglaljus

Gardner, John        Tomorrow shall be my dancing day

 

I övrigt bakgrundskör på diverse jullåtar, bl.a. White Christmas, Den lille trumslagarpojken, Adam’s julsång, Winter Wonderland, Jesu joy of man’s desiring, Jul, jul m.fl.

 

Fred Sjöberg – dir. Anders Göranzon – dir. Jeanette Köhn och Håkan Hagegård – sångsolister. Stefan Berglund – piano, kapellmästare. Julåttan – med bl.a. Gunnel Sjöberg, Henrik Rongedal och Johanna Nyström. Örkester

 

GODAFTON MITT HERRSKAP

14 – 15/12  CCC; Karlstad  *4

 

Luciatåg musikklasserna

Berg, K  arr                Angels divine

Rutter, John               Stjärneljus, änglaljus

Trad/Ekdahl, Anders    Staffansvisa

Chillcott, Bob              Midwinter

Warrell, Arthur            A merry christmas

Medley:

/Trad, arr Holgersson     En morgon när vi vaknar
Trad, arr C Wood           Ding, dong merrily

Trad, arr Holgersson      Julens kransar/
Höybye, John                Gabriel och Maria

Öhrwall, Anders             I krubban i stallet

                                    Kungarnas marsch

                                    Han är född

Frisk, Sven Inge arr       Ser du stjärnan i det blå

Berlin, I /Frisk, SI arr     White Christmas

Trad/ arr H Agnarsson    Go and tell it

Händel, GF/ arr Take6     Hallelujah

Watts, Isac                    Joy to the world  arr M Nordenback

Aas, Tore W.                 En stjerne skinner i natt

 

Musikklasserna sjöng ytterligare sånger, Disneypotpurri, 9:ornas spex.

Anders Göranzon, Ingela Karlsson och Håkan Agnarsson – dir och piano. Annelise Gundersen – sång.  Lotta Wållgren – konferencier.

 

JULKONSERT

      Tillsammans med Flickkören Clavinova

22/12 Karlstads Domkyrka

 

Trad                                Och det hände vid den tiden

Britten, Benjamin             Wolcum Yole!

                                      There is no Rose

Trad                                Vid Betlehem en vinternatt

Trad                                Lyssna mänsklighet och hör

Berg, K  arr                     Angels Divine

Rutter, John                     Stjärneljus, Änglaljus

Jones, T/Frisk SI              A child is born

Praetorius/Sandström J     Det är en ros utsprungen

Trad                                Nu tändas tusen juleljus

Bossi, M Enrico                 Cantate Domino

Trad                                Dagen är kommen

Trad/ arr C Wood             Ding, dong merrily

 

Clavinova sjöng ett par egna nummer förutom de vi gör tillsammans.

 

Anders Göranzon, Lina Nilsson – dir. Åke Skommar – orgel. Eneken Berglund – orgel o piano. Johan Kunze – Trumpet. Lotta Wållgren – konferencier.