1994

 

PSALMER OCH VISOR

12/3 Herrhagskyrkan, Karlstad

13/3 Nedre Ulleruds kyrka

 

Stanford, Charles V           Beati quorum via    

Moberg, Lars                     Var inte rädd

Harling, Per                       Innan natten kommer

                                        Så länge solen värmer

Trad - arr                          Nu sjunker bullret

Aulén, Gustav                    Som klaraste vattuflöden

Scholefield, C.C.                Den dag du gav oss

Bäck, Sven Erik                 Du som gick före oss

                                        Vaka med mig

                                        Tänk om någon känt igen oss

Erséus, Torgny                   Våga vara

Strattner, G.Ch.                 Gud för dig är allting klart

Mendelsohn, Felix               Der zweite Psalm

 

Anna Nilsson, flöjt. Nina Thelander, flöjt. David Kästel, gitarr. Göran Sjöström, bas. Marianne Gustafsson, sång. Helena Hallquist, piano o sång. Bengt Lundgren, gitarr o sång. Mats Kästel, piano.

 

KONSUMFÖRENINGS ÅRSMÖTE

14/4 Tingvallaskolan

 

Lindblad, Otto                 Längtan till landet -  Vintern rasat ut

trad                               Now is the month of maying

Alfvén, Hugo                  Roslagsvår              

Hansson, Bo                   Längst inne i mitt huvud

Trad/Kästel                    Greens livs

Alfvén, Hugo                  Uti vår hage

 

BENGT HALLBERG

21/4 Frimurarlogen, Karlstad

 

Morley, Thomas               Now is the month of maying

Hassler, Hugo                  Tanzen und springen

Debussy, Claude              Dieu! Qu’il la fait

Nielsen, Carl                    Tit er jeg glad

                                      I Aften

                                      Skal blomsterne da visne?

Hallberg, Bengt                Domardansen

                                      Beethovens 7:a

                                      Gammelmors trall

Trad/Brahms                   Erlaube mir

Nielsen, Carl  arr Høybye Hun har meg glemt

                                      Sænk kun dit hoved

Rutter, John                     Four childhood lyrics

Hallberg, Bengt                Följ mig bortåt vägen

                                      Oh what a day

 

 

KONSERT MED HAMMARÖ KAMMARKÖR

29/5 Hammarsalen, Hammarö           

 

Håkansson                        Lustwijns wijsa         

Morley, Thomas                 Now is the month of maying

Hassler, Hugo                    Tanzen und springen

Theodorakis, Mikis              Slakthuset

                                        Vaggvisa

                                        Vi är två

Rutter, John                      Two childhood lyrics

Malmfors, Åke                   Månsken

                                       Det är inte roligt

Swingle, Ward                   L’amour de moi

Alfvén, Hugo                     Jungfrun går i ringen

                                       Uti vår hage

                                       Tjuv och tjuv

Riedel, Georg                   Fattig bonddräng

Boldemann, Laci               Örtagård

                                       (sillen Hans von Dillen)

                                       Kersti Lill

                                       Tre fasliga fåglar

Wikander, David               Kung liljekonvalje

Lindberg,Oskar                 Pingst

Åhlén, Waldemar              Sommarpsalm

 

Peter Kronlöw, dir och sång. Mats Kästel, piano och dir. Bengt Lundgren, gitarr och sång. Gunilla Ladholm, sång. Anki Löwenhamn, sång.

 

 

TYSKLAND-TURNÉ  2 - 10/7

3/7   St. Martini Kirche, Stadthagen*      

7/7   Joseph Martin Krauss-Saal, Buchen

 

Alfvén, Hugo               Limu, lima

                                 Uti vår hage

                                 Glädjens blomster

Wikander, David         Kung Liljekonvalje 

Stanford, C V             Beati quorum via

                                Justorum animae

Nielsen, Carl              Tit er jeg glad

                                I Aften*

                                Skal blomstrene da visne?

                                Hun har meg glemt*

                                Sænk kun dit hoved

Malmfors, Åke           Månsken

                               Hans und Grethe

                               Wiegenlied

Swingle, Ward          Romance

                              It was a lover

                              L’amour de moi

Hanson, Bo              I hjärtats blomsterdalar

Rutter, John            Three childhood lyrics:

                                  Monday’s child

                                  The owl and the pussicat

                                   Sing a song of sixpence

Wikander, David       Sommarpsalm

Alfvén, Hugo             Jungfrun går i ringen

Hassler, Hans Leo      Tanzen und Springen

 

Bengt Lundgren, sång o gitarr. Anki Löwenhamn,  Gunilla Björnson-Ladholm, Lena Kästel, sång. Mats Kästel, flöjt. Ulla Nilsson, Inka Leander, fiol. Kvartett: Eva Eriksson, Anki Löwenhamn, Bengt Lundgren, Lars Segerpalm.

 

5/7   Johanneskirche, Heidelberg-Neuenheim

8/7   Evangelische Kirche, Rimbach

 

Alfvén, Hugo           Limu, lima

                             Uti vår hage

                             Glädjens blomster

Wikander, David      Kung Liljekonvalje

Malmfors, Åke         Månsken

                             Hans und Grethe     

                             Wiegenlied

Hanson, Bo             Nu löser solen sitt blonda

                             I hjärtats blomsterdalar

Swingle, Ward         Romance

                             It was a lover

                             L’amour de moi

Hillerud, JanÅke      En svensk spelmansmässa

Åhlén, Waldemar     Sommarpsalm

Schultz, J A P          Der mond ist aufgegangen

 

Bengt Lundgren, gitarr o sång. Anki Löwenhamn, Lena    

Kästel, Gunilla Björnson-Ladholm, sång. Ulla Nilsson, Inka Leander, fiol. Mats Kästel, flöjt. Junges Kurpfälzisches Kammerensemble.  (spelade JM Kraus’ Sinfonie c-moll i Heidelberg)

Dessutom sång på torget i Stadthagen, på efterfester och på olika tillfälliga ställen.

 

VISOR OCH SOMMARTONER

10/8 Hammarö kyrka                  

 

Alfvén, Hugo              Glädjens blomster

                                Limu, lima

                                Uti vår hage

Moberg, Lars              Var inte rädd

Harling, Per                Innan natten kommer               

                                Så länge solen värmer

Trad, arr Bengt Berg   Nu sjunker bullret

Aulén, Gustav             Som klaraste vattuflöden

Scholefield, C.C.         Den dag du gav oss

Bäck, Sven-Erik          Du som gick före oss

Riedel, arr Lundgren    Fattig bonddräng

Trad                           Den blomstertid nu kommer

Erséus, Torgny            Våga vara

Åhlén, Valdemar          Sommarpsalm

Hanson, Bo                  Nu löser solen sitt blonda

                                  I hjärtats blomsterdalar

 

Anna Nilsson, flöjt. Nina Thelander, flöjt. Anki Löwenhamn, sång. Mats Kästel, sång o flöjt. David Kästel, Cello o gitarr. Göran Sjöström, bas. Eva Eriksson, sång.

 

 

I SISTA MINEUTEN

                             Europeisk musik och buffé

12/11 Carlstad Congress Center

 

Forssén, Stefan              Ja, Ja, Nej, Nej, Kanske!

Ramel, P - arr Sund,R     Tre sällsamma sånger

                                        Spelmannen

                                        Den själviske

                                        Insekternas lov

Kruse, Bj¿rn                  Trolldans                

Möller, C P                     Århus tappenstreg

Stenhammar, Wilhelm     I Seraillets Have     

Isaac, Heinrich               Ik zeg adieu

Rutter, John                   Two childhood lyrics

                                    The owl and the pussycat

                                    Sing a song of sixpence

Rossini, Giachomo          Toast pour le nouvel an

Sund, Robert                  Alouette

Corona, Beatrice             Barcarola

Luboff, Norman               A La Nanita Nana

Sjöberg, Birger arr MK    Jag längtar till Italien

Gastoldi, Giovanni           Amor Vittorioso

Brahms, Johannes           Erlaube mir             

Mozart, Amadeus            Får jag i Bryssel se dig?

Bartok, Bela                   Fyra slovakiska sånger

Trad                              Jorden skall bli vår

Kuula, Toivo                   Auringon Noustessa

Fryxell, Anders               Värmlandsvisan

 

Dessutom medverkade Kjell Kvarnevik med samman-hållande texter, en stråkkvartett med bla David och Ola Kästel, en folkmusiktrio med Inka Leander, Ulla Nilsson och Ola Lindquist samt Per Akre mfl med mat Bengt Lundgren och Pette Nordenström, gitarr o sång. Mats Kästel, piano.

 

GREKLANDSRESA

                             inbjudan av Axion Art Foundation

20/11 Kentro Mousikis Thessaloniki

 

Nyberg, Hans                Kyrkmarsch

Trad                             En gång i min ungdom                                                                                              Om alla berg och dalar

Trad - Alfvén                 Kristallen den fina

Alfvén, Hugo                  Limu, lima

                                    Uti vår hage

Söderlundh, LilleBror      Jag blåste i min pipa

Wikander, David            Inga Lilla

                                    Kung Liljekonvalje

Stenhammar, Wilhelm    I Seraillets Have

Hambe, Alf                    Oktobervisa

   arr M Bagge               Då fåglarna spelade

Hansson, Bo                  Snubbla på tröskeln

                                    Och bortom alla ord

                                    I hjärtats blomsterdalar

Swingle, Ward               It was a lover and his lass

                                    Romance

Trad arr R Sund             Alouette

Rutter, John                   The owl and the pussycat

                                    Sing a song of sixpence

Theodorakis, Mikis         En sång om frihet

                                    Slakthuset

Trad - A Fryxell              Värmlandsvisan

 

 

23/11 Tyska kyrkan, Athen

 

Nyberg, Hans                 Kyrkmarsch

Trad                              Jag lyfter mina händer

                                     Vår bibel

Olsson, Otto                   Säg mig den vägen

Åhlén, Waldemar            Sommarpsalm

Stanford, C V                 Beati quorum via    

Bach, J S                       Nun ruhen alle wälder

Händel, G F                    Three sacred songs

                                       Du leder mig

                                       Du hör hans röst

                                       Han lever

Öhrwall, Anders             Den signade dag

Trad                             Kristallen den fina

Trad - Alfvén                 Glädjens blomster

Hansson, Bo                  I hjärtats blomsterdalar

                                   Snubbla på tröskeln

Wikander, David           Kung Liljekonvalje

Malmfors, Åke              Wiegenlied

Theodorakis, Mikis         Vaggvisa

                                   En sång om frihet

Alfvén, Hugo                 Limu, lima

                                   Uti vår hage

Trad - Brahms, Joh       Erlaube mir

Theodorakis, Mikis        Slakthuset

Fryxell, Anders             Värmlandsvisan

 

Ingrid Leander, fiol o sång. Kjell Hagegård, fiol, gethorn o sång. Anki Löwenhamn, sång. Mats Kästel, flöjt o sång. Gunilla Ladholm, sång.

 

24/11 Kulturattachén’s våning, Athen

 

Bellman - Helldén, D        Bort allt vad oro gör

Håkanson, Knut               Lustwins Wijsa

Stenhammar, Wilhelm      I Seraillets Have

Trad - Alfvén, Hugo          Och jungfrun hon går

Möller                             Århus tappenstreg

Swingle, Ward                 It was a lover

Rutter, John                    The owl and the pussycat

Söderlundh, LilleBror       Jag blåste i min pipa

Kruse, Bj¿rn                    Trolldans

Trad - Nyberg, Anders      Smedsvisa

Theodorakis, Mikis           En sång om frihet

Trad - Fryxell, Anders      Värmlandsvisan

 

 

JULKONSERT MED MUSIKTEATERN

3-4/12 Carlstad Conference Center

 

Bernard, F arr Ekdahl           Winter Wonderland

Berlin, I  arr Hillerud            White Christmas

Davis  arr Ekdahl                 The most wonderful birthd

Köhler, E                             Nu tändas tusen juleljus

Adam, Adolphe                    O, helga natt

Harline/Washington              When you wish upon a star

Lee/Burke arr Hillerud          Bella notte

Nordquist, Gustaf                 Jul, jul, strålande jul

Trad, arr Hillerud                 Dagen är kommen

+ en del instrumentalt och med enbart barnkör

+ lekar och skoj

 

Sinfoniettan, Ann Sigurdson, Stig Tysklind, Jan-Åke Hillerud, kör från Norrstrands musikklasser.

 

JULSJUNGNINGAR

10/12 Domus rulltrappa

15/12 Sara Winn, företagarfrukost

18/12 Landshövdingen, Residenset

 

Liljefors, Ruben           När det lider mot jul

Trad - Källén               Sankt Staffans visa

Trad                           Goder morgon i denna sal

Widéen, Ivar               Gläns över sjö och strand

Trad - Wood                Ding, dong! merrily on high

Trad - Praetorius          Det är en ros utsprungen

Nordquist, Gustaf         Jul, jul, strålande jul

Harline - Washington    When you wish upon a star