Karlstads Kammarkörs Styrelse

 

Konstnärlig ledare: Anders Göranzon

 

Johan Sanner Ordförande
Hans Axelsson Vice ordförande
Gunnar Lorentzon Sekreterare
Karin Malmqvist Kassör
Vakant

Ledamot

Marie Bryggegård

Suppleant

Lisa Albertsson

Suppleant

Tobias Lekare

Webmaster


Styrelsen kan du kontakta på styrelsen(a)kammarkoren.nu eller via Kontaktformuläret.