2002

 

JAZZKONSERT MED RIGMOR GUSTAVSSON

24/3 Aula Magna, Karlstads Universitetet

 

Jansson, Lars                 Omtanke

Høybye, John                 Ørkenens sand

Gullin, Lars                    Dyningar   arr Gunnar Eriksson

Einarsdottir, Elise           Välkommen åter snälla sol

Bach/Swingle, Ward       Organ fugue          

Peterson, Oscar             Halleluia-time   arr John Høybye

Taube, Evert                 Nocturne   arr Anders Öhrwall

Gullin, Lars                   Bossa på Tå(b) arr G Eriksson/Forssen

Einarsdotter, Elise         Aria

                                   Du ska tacka

Gullin, Lars                   Kärlekens ögon   arr Gunnar Eriksson

                                   The moon’s a harsh mistress

Händel, G F                   Hallelujah   arr Warren/Jackson/Kimble

 

Rigmor Gustavsson - sång. Magnus Lindgren - altsax, klarinett, kontrabas, elbas, tvärflöjt. Daniel Nolgård – piano.

 

Det hela börjar med en soloavdelning med musikerna, sedan följer ett par låtar tillsammans. ML medverkar med solo på flera låtar, DN kompar på piano där det så krävs.

Detta är konsert nr 1 i den av Håkan Hagegård dagen innan invigda lokalen.

 

BETLEHEMSKYRKANS MUSIKKÅR

27/4 Betlehemskyrkan, Karlstad

 

Hansson, Bo          I hjärtats blomsterdalar

                            Kärlekens visa

Hedar, Joser          Musik

Alfvén, Hugo         Roslagsvår

Rutter, John          The music’s always there with you

Händel, G F           Hallelujah   arr Warren/Jackson/Kimble

 

Anders Göranzon - dir. Emma Hansson – piano. Ingela Karlsson - solosång.

Medverkan som gäster vid musikkårens vårkonsert, där man också har skivsläpp för sin första CD.

 

VÅRKONSERT MED SANDBORGHS

16/5 Värmlands Museum hörsal, Karlstad

 

Inledning med Björn Sandborgh tillsammans med sönerna Marcus, gitarr och Johan, piano,  var för sig eller tillsammans, och med Stefan Lenhagen på bas.

Sandborgh, Björn         *Det var en sällsam dag

                                  *Jag köpte min kärlek för pengar     arr Marcus Sandborgh          

                                  *Sången till dig

Hansson, Bo                I hjärtats blomsterdalar

                                  Kärlekens visa

                                  Och bortom alla ord

                                  Havet låter på ett särskilt sätt

                                  Längst inne i mitt huvud

                                  Snubbla på tröskeln

                                  Solen hetnar och havet slår

Sandborgh, Björn         *Du sjonger så vackre viser

                                  *Kärleksvisa

 

extranummer     

Einarsdotter, Elisa         Välkommen åter snälla sol

Ytterligare visor från Sandborghs mellan låtarna samt ett extranummer.

 

Björn Sandborg, sång o git. Marcus Sandborgh, gitarr o sång. Johan Sandborgh, piano o sång. Stefan Lenhagen, bas. Märta Sjögren, Karin Wallmyr och Lisa Lassbo – stråkar. Annelise Gundersen och Helena Hallquist, solosång. Hans Axelsson, intro.

Anders Göranzon, dir och arrangemang på Sandborgh-visorna utom Jag köpte…

 

I HJÄRTATS BLOMSTERDALAR

16/6  Rosenborgs herrgård, Stallet

 

Öhrwall, Anders             I denna ljuva sommartid

Bach, J S arr Öhrwall     Guds Ande, eld och vind

                                   Åt Gud förtror jag mig

Einarsdotter, Elise         Välkommen åter snälla sol

Hansson, Bo                 I hjärtats blomsterdalar

                                   Kärlekens visa

                                   Snubbla på tröskeln

Lindberg, Oscar            Stilla, sköna aftontimma

Trad, arr A Nyberg        I denna ljuva sommartid

Åhlen, Valdemar           Sommarpsalm

 

Gunilla Sandell – piano o dir. Anki Löwenhamn, Marianne Gustafsson – solosång. Marie Sjölin-Ajaxson – flöjt. Karin Lidén, Charlotta Wållgren – uppläsning. Fredrik Holm – intro.

 

 

NORGE – RESA 30/8 – 1/9

31/8  Moss kirke, Moss

 

Sandström, Jan           Sanctus

Purcell, Henry             Music for a while

Gullin, Lars/Taube       Nocturne/Bossa på Tå(b)

Nystedt, Knut             Peace

Bach/Swingle, W        Organ fugue

Hansson, Bo              I hjärtats blomsterdalar

                                Längst inne i mitt huvud

                                Och bortom alla ord

Riedel, Georg            Fri som en fågel

Extranr  Fryxell,A       Värmlandsvisan

 

Annelise Gundersen, Helena Hallqvist, Anki Löwenhamn – solo. Anders Göranzon, dir och piano.

Konsert tillsammans med Moss Kammerkor, dir Kjetil Ertresvåg. De sjöng Grieg och Bach – Lobet.

 

1/9  Bengtsfors Missionskyrka, Bengtsfors
 

Sandström, Jan               Sanctus

Purcell, Henry                 Music for a while

Gullin, Lars/Taube           Nocturne/Bossa på Tå(b)

Nystedt, Knut                  Peace

Bach/Swingle, W             Organ fugue

Bach, J S                        Guds Ande, eld och vind

Lindberg, Nils                  Shall I compare

Trad, arr B Parry             David of the white rocks

Einarsdotter, Elise            Välkommen åter snälla sol

Hansson, Bo                    I hjärtats blomsterdalar

                                      Längst inne i mitt huvud

                                      Och bortom alla ord

                                      Snubbla på tröskeln

Riedel, Georg                  Fri som en fågel

 

Annelise Gundersen, Helena Hallqvist, Anki Löwenhamn – solo. Anders Göranzon, dir och piano. Uppläsning mm – Hans Axelsson, Karin Lidén, Kjell Lagerström, Lotta Wållgren.

 

BERNSTEIN OCH BRITTEN

12/10    St Kils kyrka, Kil

13/10    Karlstads domkyrka, Karlstad                                                                                                  

Bernstein,  Leonard        Chichester  Psalms

Sandström, Jan              Gloria

                                    Sanctus

Purcell, Henry                Music for a while  arr G Eriksson

Nystedt, Knud                Peace I leave with you                    

Britten,  Benjamin          Rejoice in  the lamb

 

Anders Göranzon, dir och orgelsolo. Åke Skommar, orgel. Annelise Gundersen, sopran. Karin Malmqvist, alt. Kjell Lagerström, tenor. Håkan Mörtsell, bas.                          

 

TONER  FÖR  MILJONER

27/11 Sundstaaulan, Karlstad *2

 

Rutter, John           Stjärneljus, änglaljus

Gardner, John        Tomorrow shall be my dancing day

 

I övrigt bakgrundskör på diverse jullåtar, bl.a. White Christmas, Den lille trumslagarpojken, Adam’s julsång, Winter Wonderland, Jesu joy of man’s desiring, Jul, jul m.fl.

 

Fred Sjöberg – dir. Anders Göranzon – dir. Jeanette Köhn och Håkan Hagegård – sångsolister. Stefan Berglund – piano, kapellmästare. Julåttan – med bl.a. Gunnel Sjöberg, Henrik Rongedal och Johanna Nyström. Örkester

 

GODAFTON MITT HERRSKAP

14 – 15/12  CCC; Karlstad  *4

 

Luciatåg musikklasserna

Berg, K  arr                Angels divine

Rutter, John               Stjärneljus, änglaljus

Trad/Ekdahl, Anders    Staffansvisa

Chillcott, Bob              Midwinter

Warrell, Arthur            A merry christmas

Medley:

/Trad, arr Holgersson     En morgon när vi vaknar
Trad, arr C Wood           Ding, dong merrily

Trad, arr Holgersson      Julens kransar/
Höybye, John                Gabriel och Maria

Öhrwall, Anders             I krubban i stallet

                                    Kungarnas marsch

                                    Han är född

Frisk, Sven Inge arr       Ser du stjärnan i det blå

Berlin, I /Frisk, SI arr     White Christmas

Trad/ arr H Agnarsson    Go and tell it

Händel, GF/ arr Take6     Hallelujah

Watts, Isac                    Joy to the world  arr M Nordenback

Aas, Tore W.                 En stjerne skinner i natt

 

Musikklasserna sjöng ytterligare sånger, Disneypotpurri, 9:ornas spex.

Anders Göranzon, Ingela Karlsson och Håkan Agnarsson – dir och piano. Annelise Gundersen – sång.  Lotta Wållgren – konferencier.

 

JULKONSERT

      Tillsammans med Flickkören Clavinova

22/12 Karlstads Domkyrka

 

Trad                                Och det hände vid den tiden

Britten, Benjamin             Wolcum Yole!

                                      There is no Rose

Trad                                Vid Betlehem en vinternatt

Trad                                Lyssna mänsklighet och hör

Berg, K  arr                     Angels Divine

Rutter, John                     Stjärneljus, Änglaljus

Jones, T/Frisk SI              A child is born

Praetorius/Sandström J     Det är en ros utsprungen

Trad                                Nu tändas tusen juleljus

Bossi, M Enrico                 Cantate Domino

Trad                                Dagen är kommen

Trad/ arr C Wood             Ding, dong merrily

 

Clavinova sjöng ett par egna nummer förutom de vi gör tillsammans.

 

Anders Göranzon, Lina Nilsson – dir. Åke Skommar – orgel. Eneken Berglund – orgel o piano. Johan Kunze – Trumpet. Lotta Wållgren – konferencier.

 

 

2003

 

SALONG SÅNG

21-22/3  Gröna Trädgården, Karlstad

27-29/3  Gröna Trädgården, Karlstad

 

Henry VIII/Swingle              Pastime with good company - Kamsång

MacDermot, Galt                 Aquarius – Vår salong

Carleton, Bob                     Jada    mk

Roman – Löfgren, L             Kösång

Ramel, Povel                      Var är tvålen?

Sjöberg, Lars                     Green’s livs

Einarsdottir, Elise                Välkommen åter snälla sol

Hoffsten/Arnesson – arr S-I Frisk    Utan dej

Asmussen, S – arr  Hallberg, B       Oh, what a day

Haywood, Carl                    Didn’t my Lord deliver Daniel

Annelise sjunger I will survive

HåGe                                 Vi ställer opp

Hallberg, Bengt                   Domardansen
Peterson, O – Höybye         Halleluja-time

Inka och Gunilla B-L sjunger en Mozartduett

Firarsång – Å vilken härlig dag

Mackenzie/Montgomery/Wirges – arr Althouse, J    Chiquita banana

Trad – Sund, Robert             Drunken sailor

Adolphson-Haulin                 Nu är det gott att leva

Trad – Höybye, John            I skovens dybe stille ro

MacDermot, Galt                  I got life (ur Hair)

 

Stefan Lenberg, bas. Johan Gund, keyboard. Jakob Johannesson, trummor och drucken seglare. Anders Göranzon, dir och keyboard och prat. Kjell Lagerström, frisör och sång. Gunilla Ladholm-Björnsson, Inka Leander, Marianne Gustafsson, Helena Hallquist, Annelise Gundersen – alla sång.  Alla – servitörer, garderob mm.

 

VÅRKONSERT

Tillsammans med flickkören Clavinova

25/5  Värmlands Museum, Karlstad

 

Göranzon, Anders                        Brudmarsch

Wikander, David                          Kung Liljekonvalje

Trad /Albert Sjögren                    Drink to me only

Grieg, Edvard – arr Thomas Beck     Våren

Toch, Ernst                                 Geographical fugue

Edlund, Lars                               Tvenne folkvisor:

                                                       Ant han dansa

                                                       Femton finnar

Adolphson, Olle – arr G Haulin     Nu är det gott att leva

Stanford, C V                             The Blue Bird

Andersson, Benny                      Efter regnet

Tillsammmans med Clavinova:

Wikander, David                        Sommarpsalm

Riedel, Georg                            Vi är blommor

 

Clavinova hade en egen avdelning och Marcus Sandborgh sjöng och spelade två låtar

 

Anders Göranzon, dir och piano. Lina Nilsson, dir. Marianne Gustafsson, sång. Inka Leander, fiol. Hans Axelsson, komframochsäj.

 

RÅDMANSÖ KYRKA

23/8 Rådmansö kyrka, utanför Norrtälje            

 

Göranzon, Anders                Brudmarsch

Bach, J S arr Öhrwall           Guds ande, eld och vind

                                         Åt Gud förtror jag mig                          

Fauré, Gabriel                     Agnus Dei, ur Requiem

Olsson, Otto                        Jesu Corona Celsior                            

Sandström, Jan                   Sanctus

Rutter, John                        ur Requiem

                                              Requiem aeternam

                                              The Lord is my shepherd

                                              Lux aeterna

Hansson, Bo                      Snubbla på tröskeln

                                        Längst inne i mitt huvud

                                        Och bortom alla ord

Asmussen/Hallberg            Oh what a day

Haywood, Carl                  Didn’t my Lord deliver Daniel

Fryxell, Anders                 Värmlandsvisan

 

Anders Göranzon, dir + piano och orgel. Inka Leander, fiol. Anki Löwenhamn och Marianne Gustafsson, solosång.

 

JUBILEUMSKONSERT

                      med Lena Willemark och Elise Einarsdotter

11/10 Sundstaskolans aula, Karlstad

 

Kornettfanfarer

Rutter, John                    A Choral Fanfare

Olsson, Otto                   Jesu Corona Celsior

Bach, JS/ arr Rathbone, Jonathan     Bist du bei mir

Toch, Ernst                     Geographical Fugue

Holten, Bo                      Nordisk Suite

Trad, arr Lena W             Vallton

Trad, arr Ale Möller         Trilå

Gästernas del av programmet

Willemark, Lena              Min lysande mantel

Nordlander, E/arr Kjell Lönnå     Varför skola mänskor strida?

Willemark, Lena              Psalm

Hansson, Bo                   Längst inne i mitt huvud

                                     Nu löser solen sitt blonda hår

Einarsdotter, Elise           Aria

                                     Du skall tacka

                                     Näktergalen

 

Lena Willemark, sång och fiol. Elise Einarsdotter, piano. Gunilla Hallgren, sopransolo. Gun Waernhoff, kornett. Kjell Lagerström o Karin Lidén, konferencier.

 

GODAFTON MITT HERRSKAP

13 – 14/12  CCC; Karlstad  *3

 

Luciatåg musikklasserna

Berg, K  arr                  Angels divine

Trad, arr G Keating       The twelwe days of Christmas

Rutter, John                  En rosen doftar salighet

Trad/Ekdahl, Anders      Staffansvisa

Warrell, Arthur              A merry christmas

Medley:

/Trad, arr Holgersson      En morgon när vi vaknar
Trad, arr C Wood            Ding, dong merrily

Trad, arr Holgersson       Julens kransar/
Höybye, John                 Gabriel och Maria

Jones, Thad arr Frisk      Ett barn är fött

Öhrwall, Anders             Kungarnas marsch

Rutter, John                  Star carol (Skynda till Betlehem)

Frisk, Sven Inge arr      Ser du stjärnan i det blå

Berlin, I /Frisk, SI arr    White Christmas

Henderson, Ray            Tomten är jag (text G Lorentzon)          Arr K-F Jehrlander

Sögaard, Carola           Himlen i min famn  arr L Wallenäs

Händel, GF/ arr Take6   Hallelujah

Ex-nr                           Nu tändas tusen juleljus

 

Musikklasserna sjöng ytterligare sånger, Disneypotpurri, 9:ornas spex.

Anders Göranzon, Lina Nilsson , Marie Jonsson o Ingela Karlsson– dir och piano. Annelise Gundersen – sång.  Lotta Wållgren o Robert Lindell– konferencierer.

 

JULKONSERT

      Tillsammans med Flickkören Clavinova

21/12 Karlstads Domkyrka

 

Gauntlett, H J                 Och det hände vid den tiden

Rathbone, Jonathan        Gabriel’s message

Britten, Benjamin           Wolcum Yole!

                                    There is no Rose

Trad, arr D Willcocks      Vid Betlehem en vinternatt

Berg, K  arr                   Angels Divine

Trad, arr G Keating        The twelwe days of Christmas

Trad, arr J Rathbone      Coventry carol

Jones, T/Frisk SI           Ett barn är fött

Trad                            Nu tändas tusen juleljus

Rutter, John                  En rosen doftar salighet

Praetorius/Sandström J  Det är en ros utsprungen

Bossi, M Enrico              Cantate Domino

Trad                             Dagen är kommen

Trad/ arr C Wood          Ding, dong merrily

 

Clavinova sjöng ett par egna nummer förutom de vi gör tillsammans.

 

Anders Göranzon, Lina Nilsson – dir. Åke Skommar – orgel.  Lotta Wållgren – konferencier. Annelise Gundersen – sång.