1996

 

MARIAMUSIK

23/3 Väse kyrka

24/3 Herrhagskyrkan

 

Purcell, Henry          Music for a while     arr G Eriksson

Britten, Benjamin     A hymn to the Virgin                            

Busto, Javier           Ave Maria

Öhrwall, Anders       Mariamusik

 

Väse kyrkokör i Väse. Recitation - Ingrid Leander, Hervor Svenonius, Lotta Wållgren, Lars Segerpalm. Eva Eriksson, sångsolo. Maria Gustafsson, Karin Malmquist, Per Nordenström, Glenn Johansson - kvartett. Maria Gustafsson, Marita Henningsdotter-flöjt. David Kästel, cello o gitarr. Bengt Lundgren, bas. Johnny R Nilsson, slagverk.

 

VÅRKONSERT - Kammarkören med vänner        

9/5 Frimurarelogen, Karlstad

 

Purcell, Henry               Music for a while

Mozart, W A                  V'amo di core

Trad, arr R Sund           Polska från Blekinge

Trad, arr A Öhrwall        Polska från Rättvik

Poulenc, Francis            Un soir de neige

Trad, arr A Öhrwall       Brudmarsch fr Jämtland

Lundvik, Hildor              Som ett blommande

                                    Verlaine-stämning

Vaughan Williams, R      Three Shakespeare songs

Hallberg, Bengt             Gammelmors trall

Nyberg, Anders             Sommarfärden

Dominique, Monica        Tillägnan

 

Gäster: Per Sjökvist, blockflöjter. Erik Rynefors, fiol o nyckelharpa. Carpe Diem; Erik Johansson, sång o rytm - David Wilhelmsson, bas - Johan Örtlund, gitarr.

Eva Eriksson, Maria Andersson, solosång. Hervor Svenonius, Inka Leander, recitation.

 

SAS - Hela Sverige flyger

                       minisjungning x 2

11/5 Flygterminalen

 

Bellman, C M                  Bort allt vad oro gör    arr D Helldén

Trad, arr H Alfvén           Glädjens blomster

Morley, Thomas              Now is the month of maying

Trad, arr H Alfvén           Uti vår hage

Hassler, Hans Leo           Tanzen und Springen

Trad, arr R Sund            Polska från Blekinge

Nyberg, Anders              Sommarfärden

 

20/5 Minisjungning på hotell Bilan för TV-folk

 

MUSIKFESTEN -96

                Frikyrkornas musiksamling

24-27/5   Sundsta idrottshall

24/5        Invigning

Wikander, David           Kung Liljekonvalje

                                       delar ur kören medverkade i denna

                                       begivenhet bakom Gundegabaletten

Söderlundh, Lille Bror     När skönheten kom ...     arr Ola Eriksson

Fröding, Gustaf              Det var dans bortåt vägen   arr Bengt Lundgren

Lindberg, Oskar             Pingst

 

26/5          Festkväll

Ferm, Jan                    Kärleken är ...

Bång, Malin                 Ordet

Fredén, Lars                Herren, ditt eviga ljus

Eldénius, Magnus o Lundin, Bengt    In Allegressa - ett upplevelseverk

                                 Io sona ...

                                 Vamos laudar le Senior

 

I FRÖDINGS NÄRHET

                 kväll i Mårbackaladan

2/7  Mårbacka, ladan

 

Wikander, David         Inga lilla, Ingalill

Alfvén, Hugo               Vallvisa

Wikander, David         Kristallen den fina

Riedel - Lindgren        Fattig bonddräng  arr B L

Ring, Börge                Allting har sin tid

Bagge, Martin             Juninatt

Hansson, Bo               Havet låter på ett särskilt..

Wikander, David         Kung Liljekonvalje

 

Eva Eriksson, sång. Mats Kästel, flöjt o sång.

Bengt Lundgren, gitarr o sång. David Kästel, cello.

Konferencier-Bengt Berg. Övriga medv - Astrid Assefa o Anders Edwall. Kils vistrio. Mats Berglund o Göran Samuelsson. Husband. Sven-Ove Svensson. Tre kärringar. Selma Lagerlöf.

 

BRÖLLOPS-SÅNG

                    del av kören

3/8   Hammarö kyrka

Red Rose, Älska mig, Sommarpsalm

 

DANMARKSRESA

20-22/9

 

20/9   Saeby kirke

21/9   Horsens kirke, matinekons

           Horsens museum

 

Purcell, Henry            Music for a while

Trad, arr R Sund        Polska från Blekinge

Trad, arr A Öhrwall     Brudmarsch från Jämtland

Busto, Javier              Ave Maria

Öhrwall, Anders          Jungfru Maria satt och sang   ur Mariamusik

Poulenc, Francis          Un soir de neige

                                 De grandes cuillers ...

                                 La bonne neige

                                 Bois meurtri ...

                                 La nuit le froid ...

Hansson, Bo               Havet låter på ett särskilt

Bagge, Martin             Juninatt

Nielsen, Carl               Tre sange ur syv sange

                                 Tit er jeg glad

                                 I Aften

                                 Hun har mig glemt

Wikander, David         Inga Lill

                                 Kung Liljekonvalje

 

vid progr 21. bortföll Busto o Poulenc. I museet tillkom

Trad, arr A Nyberg      Sommarfärden

 

Mats Kästel, flöjt. Ingrid Leander och Ulla Nilsson, fiol. David Kästel, cello. Bengt Lundgren, gitarr. Eva Eriksson, solosång.

 

 

AMNESTYGALA

5/10   Arenan

tillsammans med bl.a. Marco Rios

 

Purcell, Henry                 Music for a while

Bach - Eriksson, arr         Komm Süsser Tod

Trad - Öhrwall                 Brudmarsch fr Jämtland

Mortensen - Kästel, arr    Til Ungdommen

Nyberg, Anders               Sommarfärden

 

Eva Eriksson, sång. Fredrik Holm, Hervor Svenonius, Bengt Lundgren, tal. Ulla Nilsson, fiol. Maria Andersson, flöjt. Div delviftare i kören.

 

DOMUS TRAPPA OCH ARKADEN

7/12   Domus och Arkaden             

 

Trad                             Godmorgon mitt herrskap

Ekdahl, Anders arr         Staffan Stalledräng

Widéen, Ivar                 Gläns över sjö och strand

Nordqvist, Gustaf           Jul, jul strålande jul

Liljefors, Ruben             När det lider mot jul

Trad-Warrell, Arthur      A merry christmas

Trad, arr Wood             Ding dong merrily on high

Allsång                         Nu tändas tusen juleljus

 

 

FÖRETAGAR-FRUKOST

10/12 Sara Winn

 

div julsånger

 

GOD AFTON MITT HERRSKAP

           tillsammans med Norrstrands-skolans musikklasser

13/12 CCC

14/12 CCC *2

 

Introduktion med lucia-tåg mm

Trad - arr M Kästel            Staffans stalledräng

Trad - arr A Ekdahl            Staffans stalledräng

Liljefors, Ruben                 När det lider mot jul

Olsson, Otto                      Guds son är född

Persson, Gunnar                Jultåget till Farfarskullen

Trad - Warrel, Arthur          A Merry Christmas

Trad - bearb Holgersson     Julens kransar (Deck)

Div                                   Medley - inne

                                        Nu har vi jul mfl

Trad - Kurt Åke Frisk          Midzjtnatzskin Rådznjeff

Nordqvist, Gustaf               Jul, jul, strålande jul

Div                                   Medley - ute

                                              nej se det snöar mfl

Trad - LE Holgersson          Jingle bells

Öhrwall, Anders                 Tre franska julvisor

                                            Han är född

                                            Maria och värdshusvärd

                                            Kungarnas marsch

Rutter, John                      Herdepojkens carol

Allsång                             Nu tändas tusen juleljus

 

Dir Mats Kästel och Kerstin Wallmyr. Bengt Lundgren, sång o piano. Helena Hallquist, piano.David Kästel, cello. Instrumentalensemble m bla Ola K, Göran E, P-A Carlsson. Manskör. Lars Segerpalm, bagare. Hans Axelsson, konduktör. Mats Kästel, sång. Alla - glögg, kaffe, sång, städning, lotteri mm.

Barnen - utklädning, dans, sång mm. Kallt.

 

LANDSHÖVDINGSÅNG

15/12 Residenset

 

Trad                             Goder morgon i denna sal

Nordquist, Gustaf           Jul, jul, strålande jul

Widéen, Ivar                 Gläns över sjö och strand

Trad - Holgersson          Julens kransar

Liljefors, Ruben             När det lider mot jul

Trad - Wood, Charles    Ding dong! merrily on high

Warrell, A                    A merry christmas

 

UDDEHOLMS STRIP STEEL      

16/12 Uddeholm, Munkfors

 

Repertoir som vid CCC-föreställningarna

miniensemble - cello, flöjt, synt.

Goss-sopran.

 

1997

 

MUSIKGUDSTJÄNST

9/3   Herrhagskyrkan

 

Schütz, Heinrich        Also hat Gott die Welt

Bach, J S                  Lobet den Herrn

Olsson, Otto              Jesu corona celsior

Trad, arr B Sl¿gedal   Tenk når himlens d¿r blir

Trad, arr A Dagsvik    Vil du med til himmelen

Riedel, Georg            Din godhet och nåd

                               Till Dig, Herre

                               Bara en vindfläkt

                               Gud är mysterium

Nystedt, Knut            Immortal Bach

Norman, Ludvig         Jordens oro viker

Bach, J S                  Der Geist hilft

 

Mats Kästel, dir o piano. Helena Hallquist, dir. Fredrik Karlsson, violin. Magnus Nylin, violin. David Kästel, cello. Göran Nyberg, kontrabas. Magnus Axelsson, sopransaxofon. Hervor Svenonius, Fredrik Holm o Bengt Lundgren, läsning.   

 

 

RIEDEL MED MUSIK-KLASSERNA

12/4   Betlehemskyrkan, K-d

13/4   Missionskyrkan, Säffle

           Sannerudskyrkan, Kil

 

Riedel, Georg          Fri som en fågel

                             Din godhet och nåd

                             Du är skaparen

                             Den fina lätta fjärilen (mk)

                             Ditt lilla lejon (mk)

                             När jag gråter (mk)

                             Himlen förkunnar Guds härl.

                             Gud låt solen skina (mk)                                                  Till dig Herre

                             Maria (mk)

                             Somna nu lilla barn (mk)

                             Getsemane - Golgata

                             Uppståndelsesamba

                             En vacker lovdag (mk)

                             Nu sjunker sommarsol (mk)

                             Bara en vindfläkt

                             Jag vet en stjärna (mk)

                             Gud är mysterium

                             Fri som en fågel

 

Tillsammans med Norrstrandsskolans musikklasser(mk)  klass 5 o 6. Dir - Mats Kästel, Helena Hallquist, Kerstin Wallmyr. Magnus Axelsson, saxofon. David Kästel o Bengt Lundgren, gitarr. Ulrika Liljeroth o Maria Gustafsson, flöjt. Johan Örtlund, bas. Stina de Frumerie, Annelise Gundersen, Kristin Hagegård, Anki Löwenhamn, Linnéa Ornstein, Amanda Sanchez, Karin Wallmyr - sångsolister.

 

 

RIKSIDROTTSMÖTE

25/5 CCC                                        

 

Wikander, David              Kung Liljekonvalje

                                      Inga lilla, Ingalill

Fröding, arr Lundgren       Det var dans bort i vägen

Kästel, Filip                      Vi som vilse vandra

 

Kjell Lagerström, dir.

 

KAMMARMUSIKSÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE

25/5  Biskopsgården

 

Bach - Nystedt                  Immortal Bach

Morley, Thomas                Now is the month of maying

Stenhammar, W               I Seraillets have

Purcell, Henry                   Music for a while

Riedel - Lundgren             Fattig bonddräng

Nyberg, Anders                Sommarfärden

 

Bengt Lundgren, git o sång. Eva Eriksson, solo. Helena Hallquist, dir. Hervor Svenonius, konferencier.

 

 

MUSIK I SOMMARKVÄLL

31/5   Gunnarskogs kyrka

 

Schütz, Heinrich                 Also hat Gott die Welt

Bach, J S                           Lobet den Herrn     

Slögedal, Bjørn arr             Tenk når himlens dør                            

Lindhjelm, Nils  arr F Valen  Å fikk jeg kun være 

Purcell, Henry                    Music for a while

Lundvik, Hildor                   Verlaine - stämning

                                        Som ett blommande mandelträd

Riedel, Georg                    Bara en vindfläkt

                                       Somna nu, lilla barn

                                       Uppståndelsesamba

Nystedt, Knut                    Immortal Bach

Norman, Ludvig                 Jordens oro viker

Bach, J S                          Der Geist hilft

 

Eva Eriksson, Annelise Gundersen, Gunilla Hallgren - solo. Helena Hallquist o Mats Kästel - dir o piano.

 

MIDSOMMARDAGSKONSERT

21/6  Västra Fågelviks kyrka

 

Schütz, Heinrich               Also hat Gott die Welt

Lindhjelm, Nils                 Å fikk jeg kun være

Trad, A Dagsvig               Vil du med til himmelen

Purcell, Henry                  Music for a while

Nystedt, Knut                   Immortal Bach

Lindgren - Riedel              Fattig bonddräng

 

en mängd sånger tillsammans med en tillfällig kör ledd av Peter Eriksson. David Kästel, cello. Bengt Lundgren, gitarr o solo. Fredrik Holm, Hervor Svenonius och Bengt Lundgren, recitation. Mats Kästel, dir o piano.

I övrigt medverkade bla : Anders Andersson, Mats Nilsson, Gerard Schaub, Per Sjöqvist, Jesper Harryson, Håkan Agnarsson o Peter Eriksson samt Kerstin Wallmyr m barnkör.

 

LANTHANDELNS DAG

28/7 Lanthandeln, Östra Ämtervik

 

diverse sånger vid ett par tillfällen, bl.a.

Erlaube mir, Fattig bonddräng, Uti vår hage, Sommarpsalm, Kristallen den fina, Glädjens blomster, Bort allt vad oro gör, Danslek från Blekinge m.fl.

 

Bengt Lundgren, git o sång.

 

VÄRMLAND CLASSIC FESTIVAL - INVIGNING

20/8 Residensparken

 

Fryxell - Trad              Värmlandsvisan

Peterson-Berger          Jungfrun går i ringen

 

I närvaro av Drottning Silvia, kronprinsessan Victoria och Ingemar Eliasson

 

TONER FÖR MILJONER

20/9   Länsfinal, Sundsta-aulan

19/10  Regionsfinal, Västerås konsertsal

 

Bäck, Sven-Erik             Visa  (obligatoriskt stycke)

Debussy, Claude            Dieu, quil l’a fait

Nielsen, C arr Høybye     Tit er jeg glad

Rutter, John                   The owl and the pussycat

 

seger i klassen Special för Värmland. Övriga - Hammarö Kammarkör, Harmony Sisters-Arvika, Motettsällskapet.

 

Övriga i Västerås - Örebro Kammarkör(vinnare), Västerås Kammarkör, Katrineholms Kammarkör, Maria Magdalena Motettkör, Vox Mariæ-Gotland, Da Capo-Linköping, Jönköpings Kammarkör-damerna. Kom vi 2:a ?  Vinnare i Stockholm i riksfinalen blev Sångkraft, Umeå i vår grupp. Totalvinnare Scatcats, Uppsala (fri klass). BoU - Forssaängskören.

 

 

HERRHAGSKYRKAN 25 ÅR

19/11 Herrhagskyrkan

 

Häggblom, Berndt             Jubilate Deo

Bach, J S                          Jesu, mig din ankomst

                                       Der Geist hilft

Mendelssohn, Felix             Förlän oss, Herre, helig

Jennefeldt, Tomas              Bön

 

Tillsammans med Herrhagskyrkans kör. Nina Sevebrink, flöjt. Hans Nordenborg, orgel o piano. Mats Kästel o Anne-Maia Ehne, dirigenter.

 

LUCIAKONSERTER

12 o 13/12   CCC

 

Trad/A Ekdahl                  Staffan Stalledräng

Riedel, Georg                   Somna nu lilla barn

Olsson, Otto                     Guds son är född

Carter, John                     In time of softest snow

Trad - arr Warrell             A merry christmas

Trad - bearb                     Julens kransar

         Holgersson              Julmedley inne

Trad - arr KÅ Frisk            Midnatskij Rådznjef

Trad - arr Willcocks           Tomorrow shall be my dancing day

Trad - arr Holgersson        Julmedley ute

                                       Jingle bells

Anrep-Nordin, Birger         Vandrande scholares

Trad - arr G Hahn             Jungfru Maria till Betl

Trad/A Öhrwall                 Han är född

                                       Kungar tre

                                       Betlehems stjärna

 

Anne-liese Gundersen, solo. Helena Hallquist, piano. Ingela Karlsson, dir. Mats Kästel, dir o sång. Pär Eklund, bagare. Per Nordenström, japan. Ensemble. Magnifikt luciatåg mm av musikklasserna. Kaffe, glögg, lotteri, kvartettsång mm.

 

 

FÖDELSEDAGS-SJUNGNING

12/12  Tiffany’s

 

Div julsånger

 

 

LANDSHÖVDINGENS MOTTAGNING

14/12   Residenset

 

Div julsånger