Karlstads Kammarkörs Styrelse

 

Konstnärlig ledare: Anders Göranzon

 

Johan Sanner Ordförande
Ingrid Leander Vice ordförande
Gunnar Lorentzon Sekreterare
Karin Malmqvist Kassör

Hans Axelsson

Ledamot

Lisa Albertsson

Suppleant

 

Suppleant

Tobias Lekare

Webmaster


Styrelsen kan du kontakta på styrelsen(a)kammarkoren.nu eller via Kontaktformuläret.